Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-08-2014

„Łącząc Europę” – pierwsze polskie wnioski z sektora energetyki złożone

Połączenie gazowe Polski i Litwy to pierwszy polski projekt zgłoszony do dofinansowania ze środków nowego instrumentu „Łącząc Europę”, utworzonego w budżecie UE na lata 2014-2020. 19 sierpnia 2014 r. operatorzy gazociągów przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. oraz AB Amber Grid złożyli wspólne wnioski o wsparcie inwestycji. Jej przewidywana wartość to 558 mln euro - 422 mln euro w części polskiej i 136 mln euro w litewskiej.

Wsparcie z instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) mogą uzyskać m.in. projekty energetyczne o kluczowym znaczeniu dla Europy, które w największym stopniu przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w UE oraz budowy wspólnego rynku energii.
|
W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska przyznała projektowi Gazowego Interkonektora Polska-Litwa (GIPL) status projektu o znaczeniu wspólnotowym. Decyzja Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z 11 sierpnia 2014 r. o transgranicznym udziale w kosztach Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, umożliwiła dwóm pierwszym krajom (pełniącym rolę promotorów inwestycji), ubieganie się o dofinasowanie z CEF dla GIPL.

Polski i litewski operator zdecydowali o złożeniu dwóch wniosków. Pierwszy dotyczy udzielenia wsparcia na prace planistyczne i projektowe, natomiast drugi, na prace budowlane.

Mapa przebiegu inwestycji
Żródło: Gaz-System S.A.

Zgodnie z unijnymi przepisami, maksymalne dofinansowanie dla prac planistycznych i projektowych to 50% wartości projektu. Natomiast na prace budowalne, operatorzy mogą uzyskać kwotę w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych. Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna zapaść na przełomie 2014 i 2015 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie Gaz-System S.A. Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

O procedurze oceny i wyboru projektów można przeczytać na stronie Ministerstwa

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska