Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-12-2014

Minister Maria Wasiak na Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2014

Rola Funduszy Europejskich w realizacji zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego – to główne tematy wystąpienia minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowej Konferencja POWER RING 2014 - „Europejski Rynek Energii: między zjednoczoną Europą, a narodową autonomicznością”. Odbyła się ona 8 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Projekty wpisujące się w wypełnienie tych zobowiązań będą realizowane głównie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Będą one wspierały przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Na realizację tych inwestycji przeznaczymy ok. 5,2 mld euro – mówiła minister Wasiak. Dodatkowym wsparciem tych wszystkich działań będą również projekty dotyczące transportu i energetyki, których celem będzie promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Dodała, że łącznie na te obszary – zmniejszenie emisyjności polskiej gospodarki oraz promowanie zrównoważonego transportu – przeznaczymy blisko 33 mld euro z Funduszy Europejskich.

minister Maria Wasiak podczas wystąpienia
Zdjęcie: Ministerstwo Gospodarki

Dla nas szczególnie istotne jest to, że inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej realizowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwiększą bezpieczeństwo energetyczne całego kraju, w tym również obszarów mniej zurbanizowanych – podkreśliła szefowa resortu. Przypomniała, że będą one obejmowały m.in. budowę, przebudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

W swoim wystąpieniu minister Maria Wasiak odniosła się do ostatnich decyzji Komisji Europejskiej, które godzą unijne cele klimatyczne z mechanizmem niwelującym ich skutki dla grupy państw - w tym Polski. – Będziemy redukowali emisję CO2, ale jednak w sposób bardzo rozciągnięty w czasie, z pewnymi finansowymi udogodnieniami, które Polska wynegocjowała – mówiła minister Wasiak. Polsce udało się m.in. wynegocjować utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektroenergetycznego na poziomie 40 proc. do 2030 r.

minister Maria Wasiak z wicepremierem Januszem Piechocińskim,ministrem skarbu Włodzimierzem Karpińskim oraz prof. Jerzym Buzkiem
Zdjęcie: Ministerstwo Gospodarki

Konferencja była poświęcona zrównoważonemu rozwojowi energetyki i europejskim wyzwaniom w zakresie ochrony klimatu. W panelu inauguracyjnym wspólnie z minister Marii Wasiak uczestniczyli wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński oraz prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska