Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-11-2014

Nowoczesne technologie na Uniwersytecie Warszawskim

Najwyższe standardy nauczania, dostęp do wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w gospodarce opartej na innowacyjności zapewni studentom, doktorantom oraz młodym naukowcom nowa infrastruktura Uniwersytetu Warszawskiego. 19 listopada 2014 r. uroczyście otwarto Centrum Nowych Technologii oraz siedzibę Wydziału Fizyki. Ich budowę dofinansowano ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie blisko 270 mln zł.

Obiekty powstały w ramach projektu pn. Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, o wartości niemal 280,5 mln zł. W CeNT I mieszczą się sale wykładowe, seminaryjne oraz laboratoria dydaktyczne. Budynek CeNT II przeznaczony został dla Wydziału Fizyki. Oba zostały wyposażone w najnowszej generacji sprzęt. Uniwersytet Warszawski zakłada, że CeNT stanie się również siedzibą planowanej do powołania interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej, kształcącej studentów w dziedzinach takich jak: zdrowie, nowe materiały i technologie oraz technologie informacyjne. Budynki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

CENTCENTCENTCENT
Źródło: Uniwersytet Warszawski

W CeNT I prowadzone będą programy edukacyjno-badawcze, w szczególności wymagające interdyscyplinarnego podejścia. W pracowniach studenci oraz doktoranci zajmą się m.in. syntezą i sekwencjonowaniem DNA, będą poznawać techniki pracy w dziedzinie inżynierii genetycznej mikroorganizmów i roślin, a także m.in. metody analiz DNA dla potrzeb diagnostyki medycznej. Wyposażenie CeNT II służyć będzie realizacji programów edukacyjno-badawczych w zakresie fizyki i nauk pokrewnych. W obiekcie znajdą się m.in. sale wykładowe i do ćwiczeń, pomieszczenia biblioteczne.

Budynki zlokalizowane są na terenie kampusu „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego, obok już istniejących budynków Wydziału Chemii, Biologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Geologii, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska