Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-06-2014

Ruszają negocjacje Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z Komisją Europejską

1 lipca 2014 r. rozpoczynają się negocjacje Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pomiędzy stroną polską, a Komisją Europejską. Celem spotkań trwających do 4 lipca 2014 r. jest omówienie i wypracowanie zapisów Programu, z którego wspierane będą m.in. takie obszary jak transport, środowisko i energetyka.

W maju tego roku Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa dla Polski. To najważniejszy dokument, który wskazuje m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły być dofinansowanie, układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami europejskimi. Przyjęcie Umowy Partnerstwa otworzyło drogę do negocjacji poszczególnych programów operacyjnych.

Podczas czterech dni negocjacji zostaną omówione uwagi zgłoszone przez Komisję Europejską do projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przesłanego przez stronę polską na początku marca 2014 r. Uwagi z Brukseli posłużą do stworzenia optymalnych i kompromisowych zapisów dotyczących wdrażania środków w ramach Programu.

***

Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro, z czego przewidywana pula środków dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi ponad 27,5 mld euro.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska