Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-05-2014

Sektor odnawialnych źródeł energii w latach 2014-2020

- Na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych  źródeł energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano w nowym okresie programowania ponad 9 mld euro – poinformował wiceminister Marceli Niezgoda podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej. Wiceminister uczestniczył w debacie, podczas której zastanawiano się, czy energia odnawialna może wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Fundusze Europejskie na sektor OZE, będą dostępne przede wszystkim w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także w programach regionalnych (RPO) – powiedział wiceszef resortu. Podejmowane działania przyczynią się głównie do zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE oraz redukcji emisji CO2, a także do poprawy bilansu energetycznego poszczególnych województw i zwiększenia ich bezpieczeństwa energetycznego.

Pomoc będą mogły uzyskać m.in. przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (tj. wiatr, woda, słońce, geotermia, biomasa, biogaz), jak również z budową sieci umożliwiających przyłączenia jednostek OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto, na poziomie regionalnym wsparcie będą mogły uzyskać inwestycje obejmujące budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.

Wiceminister Marceli Niezgoda przypomniał, że w latach 2014-2020 wzrośnie znaczenie instrumentów finansowych, rozszerzony zostanie także katalog obszarów, w których będzie można je stosować. – W przyszłych programach operacyjnych, istnieje możliwość wykorzystania zwrotnych form finansowania inwestycji na szerszą skalę, także w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska