Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-10-2014

Unia Europejska zainwestuje w kluczową infrastrukturę gazową w Polsce

Komisja Europejska opublikowała informacje o wynikach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach nowego instrumentu „Łącząc Europę”. Wśród pozytywnie zaopiniowanych projektów znalazły się trzy polskie inwestycje. Przewidywana wartość unijnego wsparcia dla tych przedsięwzięć wynosi prawie 1,3 mld zł.

Dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) mogą uzyskać m.in. projekty energetyczne o kluczowym znaczeniu dla Europy, które w największym stopniu przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w UE oraz budowy wspólnego rynku energii.

Operator gazociągów przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. wspólnie z partnerami, może otrzymać unijne wsparcie na projekty dotyczące:

  • połączenia transgranicznego Polska-Litwa o wartości dofinansowania 305,6 mln euro (polski i litewski operator zdecydowali o złożeniu dwóch wniosków – pierwszy dotyczy udzielenia wsparcia na prace planistyczne i projektowe, natomiast drugi - na prace budowlane),
  • dokumentację projektową dla Gazociągu Polska-Czechy (1,5 mln euro z UE) oraz Gazociągu Polska-Słowacja (4,6 mln euro unijnego wsparcia).

Po głosowaniu Komitetu Koordynacyjnego CEF, Komisja przygotuje formalną decyzję w sprawie zatwierdzenia listy. Kolejny nabór wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” dla energii odbędzie się w przyszłym roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska