Menu

Bieżący katalog: Program na lata 2014-2020

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


18-12-2014

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie protestów.

Protesty można przesyłać do 25 grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat wyników głosowania dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.