Menu

Bieżący katalog: Program na lata 2014-2020

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


25-11-2014

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.pois@mpips.gov.pl. Głosowanie kończy się 8 grudnia 2014 r. o godz. 23.59.

Szczegółowe informacje na temat głosowania dostępne na stronie internetowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.