Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-01-2013

Codziennie widzimy moc efektów Programu Infrastruktura i Środowisko!

 

 

263 oczyszczalnie, 17 tys. km sieci wodno-kanalizacyjnych, 717 km torów kolejowych, 1,7 tys. km dróg, 322 karetki, 59 szkół wyż.  

 

Wydatki wykazane przez beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko - 132,4 mld zł stan na 31 grudnia 2013 r.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska