Menu

Bieżący katalog: Analizy raporty i podsumowania

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


02-01-2013

Codziennie widzimy moc efektów Programu Infrastruktura i Środowisko!

 

 

263 oczyszczalnie, 17 tys. km sieci wodno-kanalizacyjnych, 717 km torów kolejowych, 1,7 tys. km dróg, 322 karetki, 59 szkół wyż.  

 

Wydatki wykazane przez beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko - 132,4 mld zł stan na 31 grudnia 2013 r.