Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-11-2010

Archiwum: stan realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

Stan realizacji Programu w 2010 roku

Rok 2009

Sprawozdanie roczne


Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za 2009 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program uchwałą nr 4/2010 z 15 czerwca 2010 r.
pobierz pliki (2,5 MB) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie


Sprawozdania okresowe

II półrocze 2009 r.
Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za II półrocze 2009 r. Pobierz pliki (1MB) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie

I półrocze 2009 r.
Sprawozdanie okresowe z realizacji POIiŚ za I półrocze 2009 r. Pobierz plik (686 KB) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie

Informacje miesięczne

Grudzień 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 31 grudnia 2009 r. Pobierz plik (352 KB)
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik (76 KB)

Listopad 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 30 listopada 2009 r. Pobierz plik (352 KB)
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik (76 KB)

Październik 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 31 października 2009 r. Pobierz plik (352 KB) 
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik (76 KB) 

Wrzesień 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 30 września 2009 r. Pobierz plik (350 KB) 
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik (77 KB) 

Sierpień 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 31 sierpnia 2009 r. Pobierz plik (353 KB) 
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik (76 KB) 

Lipiec 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 31 lipca 2009 r. Pobierz plik
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik

Czerwiec 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 30 czerwca 2009 r. Pobierz plik
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik

Maj 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 31 maja 2009 r. Pobierz plik
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik

Kwiecień 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 30 kwietnia 2009 r. Pobierz plik
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik

Marzec 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 31 marca 2009 r. Pobierz plik
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik

Luty 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 28 lutego 2009 r. Pobierz plik 
- Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy Pobierz plik

Styczeń 2009 r.
Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 31 stycznia 2009 r. Pobierz plik

Rok 2008

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za 2008 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program uchwałą nr 12/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r.
Pobierz pliki Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za II półrocze 2008 roku. Pobierz plik

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji POIiŚ:
- Załącznik 1. - Postęp rzeczowy Pobierz plik
- Załącznik 2. - Tabele finansowe Pobierz plik
- Załącznik 3. - Działania informacyjne i promocyjne Pobierz plik 

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za I półrocze 2008 roku. Pobierz plik

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji POIiŚ:
- Załącznik 1. - Postęp rzeczowy Pobierz plik
- Załącznik 2. - Tabele finansowe Pobierz plik 

Rok 2007

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za 2007 rok, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program uchwałą nr 24/2008 z 19 czerwca 2008 r.
Pobierz plik

Załączniki do Sprawozdania rocznego z wdrażania POIiŚ:
- Załącznik 1. - Wykaz projektów dużych Pobierz plik
- Załącznik 2. - Wykorzystanie alokacji dla Programu w podziale na priorytety Pobierz plik


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska