Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-12-2015

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

15 grudnia 2015 r. Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.9). Kierunek i skala proponowanych zmian wynika z oceny możliwości absorpcyjnych poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania dostępnej alokacji UE.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 4.9) zawiera następujące zmiany:

1.   Realokacje środków pomiędzy wybranymi działaniami w obrębie priorytetów:

  • sektora transportu
    • priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T: z działania 6.2 przeniesiono kwotę 536,60 tys. euro do działania 6.1;

  • sektora energetyki:
    • priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna: z działania 9.3 oraz 9.5 przeniesiono odpowiednio kwoty 2 435,54 tys. euro oraz 1,99 tys. euro do działania 9.2 zwiększając tym samym alokację w danym działaniu o 2 437,55 tys. euro
    • priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii: z działania 10.2 oraz 10.3 przeniesiono odpowiednio kwoty 755,78 tys. euro oraz 10,74 tys. euro do działania 10.1 zwiększając tym samym alokację w danym działaniu o 766,51 tys. euro;

  • sektora zdrowia – priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu  ochrony zdrowia: z działania 12.1 przeniesiono kwotę 117,29 tys. euro do działania 12.2.

2.   W ramach działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego podniesiono poziom maksymalnego dofinansowania UE z 80 proc. do 85 proc. dla projektów taborowych realizowanych przez samorządy województw i przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich.

3.   Inne zmiany aktualizujące system instytucjonalny oraz doprecyzowujące przepisy.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Prawo i dokumenty. Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Dokumenty archiwalne

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska