Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-05-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

16 maja 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.2).

W ramach modyfikacji wprowadzono realokację środków pomiędzy działaniami w priorytetach:

  • III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
  • VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
  • VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

Zmiany zostały wprowadzone w celu pełnego wykorzystania dostępnej alokacji UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Prawo i dokumenty.

Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Dokumenty archiwalne.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska