Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-02-2015

Wyniki aktualizacji Listy Projektów dla Programu Infrastruktury i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od dnia 9 lutego 2015 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 568 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 242,1 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 471 projektów, których wartość wynosi 171,5 mld złotych, natomiast pozostałe 97 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości 70,6 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi 134,1 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 97,2 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 36,9 mld złotych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 4 nowych projektów indywidualnych (w tym 1 podstawowego), z czego 3 projekty dla sektora transportu (1 podstawowy i 2 rezerwowe) oraz 1 projekt dla sektora środowiska (rezerwowy). Łączna wartość dofinansowania z UE dla nowych projektów wynosi 100,76 mln złotych (w tym 82,65 mln złotych dla projektu podstawowego).

Z listy usunięto 4 projekty indywidualne (w tym 3 podstawowe) z sektora środowiska (2 podstawowe) oraz transportu (po jednym projekcie podstawowym i rezerwowym) o łącznej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 109,13 mln złotych.

Informacje o nowej liście projektów indywidualnych przedstawia poniższe zestawienie:

Informacje o nowej liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktury i Środowisko

SEKTOR

 

 LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

LICZBA PROJEKTÓW

 ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY (MLN ZŁ)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE (MLN ZŁ) 

 LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY (MLN ZŁ) 

SZACUNKOWA KWOTA Z DOFINANSOWANIA UE (MLN ZŁ) 

ŚRODOWISKO

 81

 16 118,24

8 887,70

3

 1 273,25

545,85

TRANSPORT

274

 137 980,64

81 225,13

84

63 356,55

 34 314,44

ENERGETYKA

21

11 956,55

3 398,24

6

5 307,62

1 554,33

KULTURA

 33

2 476,41

1 398,66

3

686,33

521,45

ZDROWIE

 36

987,32

774,33

1

9,13

 7,70

SZKOLNICTWO WYŻSZE

 26

1 970,03

1 534,94

  -

  -

 -

 OGÓŁEM

471

171 489,19

97 219,00

 97

70 632,88

36 943,77


Dodatkowo na listę wprowadzono aktualne dane dotyczące projektów uzyskane w procesie monitorowania projektów. Zmiany nastąpiły w zakresie kosztów, terminów realizacji. Wprowadzono również zmiany polegające na podziale projektu oraz przesunięciu projektów na listę podstawową.
 
Pobierz pliki:
 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska