Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-03-2013

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 29 marca 2013 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 518 przedsięwzięć o łącznej wartości 239 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 421 projektów, których wartość wynosi 169 mld złotych, natomiast pozostałe 97 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości prawie 70 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi ok. 132 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą prawie 94 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 38 mld złotych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 15 nowych projektów indywidualnych, z czego 1 projekt dla sektora środowiska oraz 14 projektów dla sektora transportu, o łącznej wartości dofinansowania z UE w wysokości prawie 669 mln złotych.

Z listy usunięto 11 projektów indywidualnych, tj. 3 projekty z sektora środowiska, 5 projektów z sektora transportu oraz po 1 projekcie z sektorów energetyki, kultury i zdrowia, a ich łączna wartość dofinansowania z UE wynosiła prawie 1,1 mln złotych.


Informacje o nowej liście projektów indywidualnych przedstawia poniższe zestawienie:

Sektor

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity
(mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z UE
(mln PLN)

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Środowisko

77

2

16 389,67

1 306,45

8 761,58

691,72

Transport

237

82

132 962,54

64 861,93

77 785,67

35 554,80

Energetyka

19

8

14 758,80

3 086,71

3 531,52

1 393,14

Kultura

32

3

2 372,82

686,33

1 345,27

521,45

Zdrowie

30

2

857,79

50,69

672,89

43,09

Szkolnictwo wyższe

26

0

1 960,49

0,00

1 530,97

0,00

RAZEM

421

97

169 302,11

96 992,11

93 627,90

38 204,20

 

Dodatkowo na liście wprowadzono aktualne dane dotyczące projektów na podstawie prowadzonego na bieżąco procesu monitorowania ich przygotowania i wdrażania. Zmiany nastąpiły w zakresie tytułów, kosztów, terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych za realizację, zakresu rzeczowego poszczególnych projektów. Wprowadzono również zmiany polegające na przesunięciu projektów na listę podstawową.

Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska