Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-05-2013

Wejście w życie Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

29 kwietnia 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od dnia podpisania, tj. od 29 kwietnia 2013 r.

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko regulują zasady postępowania z nieprawidłowościami stwierdzonymi w ramach Programu na różnych etapach realizacji projektu.

Jednocześnie, wraz z wejściem w życie niniejszych Wytycznych, zostają uchylone Zalecenia nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane w zakładce Dokumenty i wytyczne

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska