Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-11-2015

Rozpoczęły się konsultacje społeczne nowego projektu indywidualnego dla Programu Infrastruktura i Środowisko

3 listopada 2015 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne nowego projektu indywidualnego dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 10 listopada 2015 roku.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji nowego projektu indywidualnego "Modernizacja trasy tramwajowej W-Z w Warszawie na odcinku Cm. Wolski – Dw. Wileński".

Informacje o nowym projekcie indywidualnym znajdują się w niżej zamieszczonym dokumencie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych, w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich, do zgłaszania uwag do propozycji nowego projektu.

W trakcie konsultacji nie ma możliwości zgłaszania dodatkowych nowych projektów.

Konsultacje społeczne prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. W tym celu, prosimy pobrać i wypełnić niżej zamieszczony formularz zgłaszania uwag. Następnie wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: konsultacje.pois@mir.gov.pl.

Do 10 listopada 2015 r. czekamy na Państwa opinie i uwagi dotyczące nowego projektu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę podczas prac nad ostateczną Listą projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Załączniki:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska