Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-12-2015

Program Infrastruktura i Środowisko - konsultacje wytycznych

 

Rozpoczęły się konsultacje zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  w zakresie postanowienia Podrozdziału 5.2 dotyczącego kwalifikowania zaliczek wypłaconych zgodnie z prawem przez beneficjenta na rzecz wykonawcy w 2015 r. za roboty/ usługi/ dostawy wykonane w 2016 r.

Uwagi do projektu proszę kierować na załączonym formularzu koniecznie z uzasadnieniem na adres: lidia.kaczorek@mr.gov.pl oraz dorota.kowalska@mr.gov.pl w terminie do 7 stycznia 2016 r.

Pobierz pliki:

Projekt zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PDF 1,08 MB)

Formularz zgłaszania uwag (XLS 73,5 KB)

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska