Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-03-2014

Zmieniono regulamin i harmonogram naboru wniosków w konkursie nr 13 w ramach Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

14 marca 2013 r. Ministerstwo Środowiska poinformowało o zmianie regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 w ramach Działania 1.1. W konkursie wprowadzono dodatkowy typ projektu podlegający dofinansowaniu, dlatego dotacja z Unii Europejskiej może zostać przeznaczona również na rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach Priorytetu I.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zaktualizowany został harmonogram konkursu oraz ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie. Aktualny termin składania wniosków to 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. (wydłużenie w stosunku do pierwotnego terminu o 7 dni).

Szczegóły dotyczące naboru wniosków tym m.in.: miejsce składania wniosków, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci podane są na stronie Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwie Środowiska Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska