Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-03-2017

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

16 marca 2017 r. odbyło się ostatnie, trzydzieste trzecie, posiedzenie Komitetu Monitorującego podsumowujące realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ). Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację programu, instytucji pozarządowych oraz reprezentacja Komisji Europejskiej. Obradom przewodniczył wiceminister rozwoju Witold Słowik.

 

prezydium Komitetu Monitorującego POIiŚ

 

- Realizacja programu umożliwiła skok w rozwoju Polski. Widać to choćby w infrastrukturze transportowej, ale również we wszystkich pozostałych obszarach wspieranych ze środków programu, np. w sektorze środowiska i energetyce - powiedział minister Słowik. Program wspierał także inwestycje w szkolnictwo wyższe, służbę zdrowia i kulturę.

Podczas posiedzenia podsumowano osiągnięcia POIiŚ, w tym najważniejsze efekty zrealizowanych w jego ramach inwestycji oraz informacje dotyczące procedury zamknięcia programu. Przedstawiciel Komisji Europejskiej podziękował wszystkim instytucjom za zaangażowanie i pogratulował sukcesu w realizacji programu, którego efekty możemy dziś obserwować na terenie całego kraju.

POIiŚ 2007-2013 w liczbach

W ramach tego największego w historii UE programu operacyjnego podpisano z beneficjentami 3 306 umów. Wartość wspartych projektów wyniosła 52,4 mld euro (220,9 mld zł), z czego ponad 29 mld euro (122,4 mld zł) stanowiło dofinansowanie unijne. Większa część alokacji została przydzielona na projekty indywidualne (81%). Były to największe, najbardziej istotne z punktu widzenia kraju inwestycje. Pozostała kwota została przeznaczona na projekty wybrane w konkursach. 

Duże projekty

Największa kwota alokacji została przeznaczona na wsparcie dużych projektów. Komisja Europejska wydała decyzje o przyznaniu dofinansowania dla 210 inwestycji. Ich łączna wartość to ponad 38,7 mld euro, natomiast przyznane wsparcie ze środków unijnych to 21,6 mld euro, tj. ok. 76% całej dostępnej kwoty.

Osiągnięcia

Poniżej przedstawiamy przykładowe wskaźniki, które zostały osiagnięte w poszczególnych sektorach.

 

Sektor środowiska

 infografika dotycząca obszaru środowisko

 

Sektor transportu

infografika dotycząca obszaru transport

 

infografika dotycząca obszaru transport

 

Sektor energetyki

infografika dotycząca obszaru energetyka

 

Sektor kultury


 

Sektor szkolnictwa wyższego


 

Sektor zdrowia

infografika dotycząca obszaru zdrowie
 
Komitet Monitorujący zatwierdził Sprawozdanie końcowe z wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Członkom Komitetu przedstawione zostało również podsumowanie prac ewaluacyjnych zrealizowanych na potrzeby programu we wszystkich latach jego wdrażania oraz informacje dotyczące przeprowadzonych działań informacyjnych i promujących POIiŚ 2007-2013.

 

Zapoznaj się z dokumentami:

Uchwała (PDF 207 KB)

Protokół (PDF 203 KB)


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska