Menu

Bieżący katalog: Instytucje realizujące Program

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


Organizacja Funduszy Europejskich / Instytucje w programie 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

 

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Instytucją zarządzającą (IZ) Programem Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Programów Infrastrukturalnychw Ministerstwie Rozwoju.

Instytucja zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań instytucjom pośredniczącym (IP), tj. ministrom właściwym, którzy po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą, mogą przekazać dalej kompetencje instytucji wdrażającej (IW/IP2) mającej odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz zasoby kadrowe.

Rolę instytucji wdrażającej może pełnić instytucja, której kompetencje w danym zakresie wynikają z właściwych regulacji prawnych lub ewentualnie statutu, należąca do sektora finansów publicznych lub z racji swoich zadań, właściwa dla realizacji takiej funkcji.

 

Instytucje w Programie infrastrutkura i Środowisko

Instytucja Pośrednicząca

 

Priorytet

Działanie

Instytucja Wdrażająca

Ministerstwo Środowiska

Departament Strategii i Komunikacji

Departament Funduszy Ekologicznych 

I

1.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

II

2.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2.2

III

3.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3.2

3.3

IV

4.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

V

5.1

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

5.2

5.3

5.4

Brak Instytucji Pośredniczącej w sektorze transportu

VI

6.1

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

6.2

6.3

VII

7.1

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

7.2

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

7.3

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

7.4

7.5

VIII

8.1

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

8.2

8.3

8.4

Ministerstwo Energii

Departament Funduszy Europejskich

IX

9.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9.2

9.3

9.4

Ministerstwo Energii

Wydział Wdrażania POIiŚ – Departament Funduszy Europejskich

9.5

9.6

X

10.1

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

10.2

10.3

Ministerstwo Energii

Wydział Wdrażania POIiŚ – Departament Funduszy Europejskich

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

XI

11.1

Brak Instytucji Wdrażającej w sektorze kultury

11.2

11.3

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich

XII

12.1

Brak Instytucji Wdrażającej w sektorze zdrowie

12.2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

XIII

13.1

Ośrodek Przetwarzania Informacji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szczegółowe dane kontaktowe instytucji w systemie znajdują się w zakładce Kontakt.