Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-05-2013

Blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie


Nazwa projektu:

Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225MWe) opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie:

IX.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

Wartość projektu: 

40,01 mln zł

Dofinansowanie UE:

11,51 mln zł 


 

Inwestycja zrealizowana w Ciepłowni Łężańska zapewnia wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Do tej pory w elektrociepłowni wytwarzano ciepło poprzez spalanie węgla. Teraz dzięki inwestycji energia elektryczna i ciepło będą produkowane w jednym układzie technologicznym, czyli w tzw. kogeneracji. Do tego celu stosuje się technologię ORC (z ang. Organic Rankine Cycle), czyli odzysk ciepła odpadowego w postaci energii elektrycznej. Takie rozwiązanie technologiczne gwarantuje lepsze wykorzystanie paliwa, a to oznacza mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Projekt w Krośnie obejmował budowę nowego budynku elektrociepłowni, w którym zainstalowany został blok kogeneracyjny z turbogeneratorem ORC, zasilany kotłem opalanym biomasą. Dodatkowo w ramach inwestycji wybudowano wiatę magazynową paliwa oraz zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie do transportu i rozdrabniania biomasy. W Polsce takich instalacji jest zaledwie kilka, na Podkarpaciu krośnieńska będzie drugą. Źródłem energii, obok dotychczas wykorzystywanego węgla, będą również odpady drewna.

***

Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,255 MWe) opalany biomasą w ciepłowni Łążańska w Krośnie

***

Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,255 MWe) opalany biomasą w ciepłowni Łążańska w Krośnie

***

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska