Menu

Bieżący katalog: Projekty w Programie

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


28-05-2013

Budowa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna


Nazwa projektu:

Budowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

X. Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii

Działanie:

X.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego

Beneficjent:

Polskie LNG S.A.

Wartość projektu: 

3,378 mld zł

Dofinansowanie UE:

551,2 mln zł 


 

Projekt terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu jest jedną z trzech inwestycji o najwyższej wartości dofinansowania w ramach sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest też przykładem wręcz modelowego przygotowania i wdrażania tak skomplikowanej inwestycji.

***

 

Budowa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna

***

Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski, pozwoli na zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce oraz jego sprzedaż do innych krajów. Budowa terminala LNG jest komplementarna z projektami Gaz System S.A. dotyczącymi rozbudowy systemu przesyłowego gazu ziemnego w Polsce.

***

Budowa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna

***