Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Centrum Chirurgii Endowaskularnej


Nazwa projektu:

Zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działanie:

XII.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wartość projektu: 

5,52 mln zł

Dofinansowanie UE:

4,69 mln złOperacje wykonywane przez chirurgów naczyniowych są często zabiegami ratującymi dany narząd lub życie chorego. Zakupione w ramach projektu dwa angiografy pozwalają na wykrycie zwężeń, niedrożności, zmian lub anomalii w budowie anatomicznej tętnic i żył. Badania naczyniowe stosuje się m.in. w tętniakach aorty i miażdżycy tętnic. Można je połączyć z zabiegiem leczniczym – podać lek w zmienione miejsce lub zamknąć naczynie.

Dzięki wyposażeniu kliniki w nowoczesny sprzęt możliwe będzie korzystanie ze światowych osiągnięć w zakresie małoinwazyjnej chirurgii endowaskularnej – wyjaśnia Stanisław Lewiński vel Iwański z Działu ds. Projektów Europejskich. Aparatura medyczna wykorzystywana jest także do szkolenia studentów oraz specjalistów chirurgii naczyniowej z całej Polski. Projekt zakończył się w kwietniu 2011 r.

 

 ***

Centrum Chirurgii Endowaskularnej

Angiograf służy do radiologicznego badania naczyń krwionośnych. W czasie godzinnego badania wykonuje się serię ok. 20 zdjęć rentgenowskich

 

 ***

Angiografia jest powszechnie stosowana jako tzw. złoty standard, czyli najlepszy, najskuteczniejszy sposób postępowania medyczne

Angiografia jest powszechnie stosowana jako tzw. złoty standard, czyli najlepszy, najskuteczniejszy sposób postępowania medycznego

 

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska