Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego


Nazwa projektu:

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Działanie:

XIII.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Beneficjent:

Uniwersytet Rzeszowski

Wartość projektu: 

56,75 mln zł

Dofinansowanie UE:

47,75 mln złFizyka techniczna, biologia, biotechnologia i matematyka to główne obszary badań, które będą prowadzone w otwartym w maju 2013 r. Kompleksie Naukowo-Dydaktycznym Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dzięki otrzymanemu wsparciu z Funduszy Europejskich Uniwersytet Rzeszowski zyskał nowy obiekt, w którym znajdują się laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczo-naukową i technologiczną. Inwestycja umożliwiła stworzenie bazy naukowo-dydaktycznej dla prowadzenia m.in. takich specjalności jak nanoelektronika półprzewodnikowa na kierunku Fizyka techniczna, czy nanotechnologie i nowe materiały dla lotnictwa na makrokierunku Mechatronika i nanotechnologie.

 Kompleks Naukowo-dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Sala wykładowa i przeszklone patio Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Źródło: P. Gibowicz, Archiwum SKANSKA


Z nową bazą naukową Uniwersytet Rzeszowski ma szansę stać się jednym z najnowocześniejszych ośrodków naukowych w południowo-wschodniej Polsce. Działalność kompleksu jest ukierunkowana na wytwarzanie układów scalonych i elementów obwodów kwantowych, badaniu ich własności optycznych oraz magneto-transportu w wytwarzanych elementach. Działalność naukowa w tych dziedzinach pozwoli na przyspieszenie rozwoju wysokich technologii i zaangażowanie utalentowanej młodzieży do studiowania nauk ścisłych i technicznych. Wykwalifikowana kadra i nowoczesne zaplecze naukowe powinno zainteresować strategicznych inwestorów w dziedzinie „high-tech” do inwestowania właśnie w tym regionie Polski.

Kompleks Naukowo-dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Źródło: P. Gibowicz, Archiwum SKANSKA

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska