Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej


Nazwa projektu:

Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Działanie:

XIII.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Beneficjent:

Politechnika Gdańska

Wartość projektu: 

73,66 mln zł

Dofinansowanie UE:

62,61 mln złWyposażone w nowoczesne multimedia Centrum Nanotechnologii A to nowa inwestycja Politechniki Gdańskiej, której budowę dofinansowano z Programu Infrastruktura i Środowisko. W lutym 2013 r. nastąpiło oficjalne otwarcie.

Centrum Nanotechnologii to największa inwestycja Politechniki Gdańskiej. Powstanie kompleks dydaktyczny, dzięki któremu studenci, przede wszystkim kierunków Nanotechnologia i Inżynieria Materiałowa, skorzystają z nowocześnie wyposażonych laboratoriów. W pomieszczeniach pierwszego budynku - Centrum Nanotechnologii A - już można prowadzić badania.

 

Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Zdjęcie: Politechnika Gdańska


Budowa czterokondygnacyjnego gmachu trwała trzy lata, do lutego 2013 r. W Centrum znajduje się 25 laboratoriów dydaktyczno-badawczych, m.in.: syntezy wysokotemperaturowej, syntezy nanomateriałów organicznych, cienkich warstw, laserowej preparatyki powierzchni biomateriałów, a także badania powierzchni materiałów. Dostosowane są one do różnych poziomów kształcenia oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt. Ponadto, studenci oraz pracownicy naukowi mają do dyspozycji pomieszczenia seminaryjne, pracownię modelowania nanoukładów i zarządzania informacją naukową oraz audytorium wykładowe i Regionalną Bibliotekę Nanotechnologii.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska