Menu

Bieżący katalog: Projekty w Programie

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla dzieci poprzez dostawę sprzętu medycznego dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie


Nazwa projektu:

Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla dzieci poprzez dostawę sprzętu medycznego dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działanie:

XII.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

Instytut matki i Dziecka w Warszawie

Wartość projektu: 

9,5 mln zł

Dofinansowanie UE:

8,1 mln złDzięki modernizacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej podniesiono standard wyposażenia w sprzęt medyczny, poprawiono skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego. Możliwe będzie również utrzymywanie dobrego poziomu zdrowia populacji, szczególnie małych pacjentów makroregionu mazowieckiego.

Realizacja projektu pozwoli na prowadzenie badań, które dotychczas w Instytucie były niedostępne, a które stosowano w innych państwach. Jednym z głównych celów projektu jest obniżenie liczby powikłań wśród noworodków wymagających specjalistycznej diagnostyki. Dzięki modernizacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Matki i Dziecka ugruntuje swoją pozycję wiodącej placówki w dziedzinie diagnostyki dziecięcej i prenatalnej.

 

Sprzęt medyczny w Instytucie Matki i Dziecka


Realizacja projektu polegała przede wszystkim na zakupie 64-rzędowego tomografu komputerowego (TK) oraz unowocześnieniu aparatu rezonansu magnetycznego (MR). Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu Zakład zyska większe możliwości diagnostyczne, wśród których można wymienić nowoczesne opcje badania płodu metodą MR, które Instytut Matki i Dziecka będzie chciał prowadzić poza rutynowymi badaniami prenatalnymi. Nowe sekwencje skanera MR pozwolą m.in. badać bardzo cienkimi warstwami całe ciało, już nie tylko mózg.

Drugim elementem rozwoju Zakładu jest zakup 64-rzędowego aparatu TK. Dzięki nowemu sprzętowi czas badania skróci się do sekund, co pozwoli, przynajmniej w części przypadków, na uniknięcie konieczności znieczulania dzieci do badania.

 

 ***

Sprzęt medyczny w Instytucie Matki i Dziecka