Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Zabytkowy Historyczny Kompleks Dworca Wrocław Główny


Nazwa projektu:

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Działanie:

V.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

Beneficjent:

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Wartość projektu: 

361,6 mln zł

Dofinansowanie UE:

180,7 mln złPo ponad dwóch latach prac remontowych w czerwcu 2012 r. dworzec Wrocław Główny został udostępniony podróżnym. Inwestycja o wartości prawie 362 mln zł otrzymała niemal 181 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki dotacji kompleksowo zmodernizowany obiekt łączy w sobie historyczną bryłę z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu pn. "Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej" objęła m.in. wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego dworca, układu peronowego, przejść podziemnych i wiat peronowych z jednoczesnym odtworzeniem historycznej zabytkowej architektury.

Zabytkowy Historyczny Kompleks Dworca Wrocław Główny

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


Nowy wygląd zyskał budynek główny wraz z holem kasowym. Wiele zmian o charakterze odtworzeniowym dokonano na peronach i w tunelach. Pod placem wybudowano parking podziemny na 217 samochodów. Dodatkowo dworzec wyposażono w ruchome schody, a także taśmy bagażowe prowadzące do tunelu centralnego.

Nowym elementem kompleksu dworcowego jest tzw. dworzec nocny, przypominający wyglądem wagon. Zbudowany jest z trzech kondygnacji skomunikowanych ze sobą schodami i windą.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska