Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-06-2013

Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku


Nazwa projektu:

Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie:

XI.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego

Beneficjent:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wartość projektu: 

24,92 mln zł

Dofinansowanie UE:

16,75 mln zł


 

Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferty kulturalnej uczelni, zwiększenie poziomu wykształcenia społeczeństwa i dostępność studiów wyższych. Inwestycja miała na celu również podniesienie znaczenia ASP w Gdańsku jako ośrodka kulturalnego i artystycznego, a także poprawę atrakcyjności regionu poprzez efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wielka Zbrojownia

Dzięki środkom unijnym modernizacja dotyczyła trzech budynków należących do ASP w Gdańsku, jednej z najstarszych uczelni artystycznych w Polsce. Przedmiotem modernizacji była przebudowa holu głównego budynku z 1968 roku, przebudowa wejścia głównego uczelni, wykonanie nowej klatki schodowej z nowopowstałym patio, przebudowa istniejącej biblioteki  wraz z wykonaniem antresoli, przebudowa audytorium i auli w Wielkiej Zbrojowni, modernizacja Sali posiedzeń senatu w Baszcie Słomianej oraz konserwacja elewacji średniowiecznej baszty. Po modernizacji uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

***

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Materiały promocyjne ASP w Gdańsku / kliknij aby powiększyć /

 

***

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

***

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska