Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-05-2013

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej


Nazwa projektu:

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Działanie:

XIII.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Beneficjent:

Politechnika Gdańska

Wartość projektu: 

29,79 mln zł

Dofinansowanie UE:

25,19 mln zł


 

Remont Audytorium 208 jest elementem przedsięwzięcia „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”. Dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko pozwoliło na remont, modernizację oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt audiowizualny i technologię ICT, 7 audytoriów i 9 sal wykładowych oraz budowę Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Unowocześnione zostaną budynki zajmowane przez pięć Wydziałów Politechniki Gdańskiej: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Chemicznego, Mechanicznego oraz Inżynierii Lądowej i Śródlądowej.

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Audytorium 208

Centrum Nanotechnologii to największa inwestycja Politechniki Gdańskiej. Powstanie kompleks dydaktyczny, dzięki któremu studenci, przede wszystkim kierunków Nanotechnologia i Inżynieria Materiałowa, skorzystają z nowocześnie wyposażonych laboratoriów. W pomieszczeniach pierwszego budynku - Centrum Nanotechnologij A - już można prowadzić badania.

 

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Centrum Nanotechnologii

Budowa czterokondygnacyjnego gmachu trwała od końca lutego 2010 r. W Centrum znajduje się 25 laboratoriów dydaktyczno-badawczych, m.in.: syntezy wysokotemperaturowej, syntezy nanomateriałów organicznych, cienkich warstw, laserowej preparatyki powierzchni biomateriałów, a także badania powierzchni materiałów. Dostosowane są one do różnych poziomów kształcenia oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt. Ponadto, studenci oraz pracownicy naukowi mają do dyspozycji pomieszczenia seminaryjne, pracownię modelowania nanoukładów i zarządzania informacją naukową oraz audytorium wykładowe i Regionalną Bibliotekę Nanotechnologii.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska