Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego


Nazwa projektu:

Projekty realizowane w Karkonoskim Parku Narodowym

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Działanie:

V.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

Beneficjent:

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze 

Łączna wartość  projektów: 

22,06 mln zł

Łączna wartość dofinansowania UE:

18,71 mln złRozmaitość rzeźby terenu (jeziora i kotły polodowcowe, strome, kamieniste zbocza, torfowiska) oraz klimatyczna różnorodność powodują, że Karkonoski Park Narodowy (KPN) nazywany jest „wyspą arktyczno-alpejskiej tundry” w centrum Europy. Na jego obszarze występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Trudno jednak znaleźć w Karkonoszach obszar pozostający poza wpływem człowieka. Wobec tego na obszarze Parku prowadzone są działania mające na celu ochronę najcenniejszych ekosystemów, poprawę stanu obszarów Natura 2000 oraz zabezpieczenie zasobów genowych zagrożonych gatunków fauny i flory.

Prowadzone prace przyczynią się do zachowania oraz odtworzenia naturalnych układów ekologicznych. Naszym celem jest również edukacja zwiedzających w zakresie ochrony przyrody – mówi Michał Makowski z KPN. Działania ochronne, dofinansowane z Funduszy Europejskich, zakończą się w 2014 r.

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego

W KPN wytyczonych jest 117,6 km szlaków turystycznych, czyli średnio 2,1 km na kilometr kwadratowy – najwięcej spośród wszystkich polskich parków narodowych.

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego

Kładki ułatwiają przeprawę przez strumienie oraz pozwalają chronić cenne gatunki roślin (m.in. dzwonek karkonoski) przed wyginięciem.


Karkonoski Park Narodowy realizuje pięć projektów dotyczących ochrony najcenniejszych ekosystemów i gatunków parku:

  • projekt kompleksowej ochrony ekosystemów leśnych,
  • trzy etapy ochrony najcenniejszych ekosystemów parku,
  • projekt Żywego Banku Genów Jagniątków z zakresu ochrony najcenniejszych gatunków flory, takich jak dzwonek karkonoski, skalnica śnieżna czy rozrzutka alpejska.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska