Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-05-2013

Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap tworzenia Parku wydmowego w Helu


Nazwa projektu:

Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap tworzenia Parku wydmowego w Helu

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Działanie:

V.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

Beneficjent:

Fundacja Rozowju Uniwersytetu Gdańskiego

Wartość projektu: 

2,59 mln zł

Dofinansowanie UE:

1,82 mln złZwiedzanie naturalnego siedliska wydmowego Helu jest możliwe już od jesieni 2011 roku. Projekt zakładał przywrócenie walorów krajobrazowych na zdegradowanym obszarze oraz ochronę rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Park wydmowy będzie także doskonałym miejscem edukacji na temat wybrzeża bałtyckiego.

***

Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap tworzenia Parku wydmowego w Helu

Pomosty ułatwiają zwiedzanie tego wyjątkowego obszaru, bes szkody dla środowiska

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska