Menu

Bieżący katalog: Projekty w Programie

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


Projekty w Programie Infrastruktura i Środowisko

strona:123...3idź do:  

Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferty kulturalnej uczelni, zwiększenie poziomu wykształcenia społeczeństwa i dostępność studiów wyższych. Inwestycja miała na celu również podniesienie znaczenia ASP w Gdańsku jako ośrodka kulturalnego i artystycznego, a także zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.

więcej

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej  

Mechatronika, biomechanika i nanoinżynieria – to dyscypliny podejmujące wyzwania XXI wieku. Naukowcy poszukują technologii, które zwiększą konkurencyjność polskiej gospodarki. W nowym obiekcie w komfortowych warunkach kształci się ponad 4 tys. studentów. Do dyspozycji mają 8 nowoczesnych audytoryjnych sal wykładowych, 12 sal seminaryjno-ćwiczeniowych oraz prawie 100 laboratoriów.

więcej

Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)

Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) 

Modernizowana Trasa Armii Krajowej ma istotne znaczenie zarówno dla ruchu lokalnego, jak i tranzytowego. Droga przebiegająca przez Warszawę jest bowiem częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław ze wschodnią granicą państwa w Budzisku.

więcej

Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska 

Wyposażone w nowoczesne multimedia Centrum Nanotechnologii A to nowa inwestycja Politechniki Gdańskiej, której budowę dofinansowano z Programu Infrastruktura i Środowisko. W lutym 2013 r. nastąpiło oficjalne otwarcie.

więcej

Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla dzieci poprzez dostawę sprzętu medycznego dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Sprzęt medyczny w Instytucie Matki i Dziecka 

Dzięki modernizacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej podniesiono standard wyposażenia w sprzęt medyczny, poprawiono skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego. Możliwe będzie również utrzymywanie dobrego poziomu zdrowia populacji, szczególnie małych pacjentów makroregionu mazowieckiego.

więcej

Centrum Chirurgii Endowaskularnej

Centrum Chirurgii Endowaskularnej 

Operacje wykonywane przez chirurgów naczyniowych są często zabiegami ratującymi dany narząd lub życie chorego. Zakupione w ramach projektu dwa angiografy pozwalają na wykrycie zwężeń, niedrożności, zmian lub anomalii w budowie anatomicznej tętnic i żył. Badania naczyniowe stosuje się m.in. w tętniakach aorty i miażdżycy tętnic. Można je połączyć z zabiegiem leczniczym – podać lek w zmienione miejsce lub zamknąć naczynie.

więcej

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego 

Rozmaitość rzeźby terenu (jeziora i kotły polodowcowe, strome, kamieniste zbocza, torfowiska) oraz klimatyczna różnorodność powodują, że Karkonoski Park Narodowy nazywany jest "wyspą arktyczno-alpejskiej tundry" w centrum Europy. Na jego obszarze występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Trudno jednak znaleźć w Karkonoszach obszar pozostający poza wpływem człowieka. Wobec tego na obszarze Parku prowadzone są działania mające na celu ochronę najcenniejszych ekosystemów, poprawę stanu obszarów Natura 2000 oraz zabezpieczenie zasobów genowych zagrożonych gatunków fauny i flory.

więcej

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kompleks Naukowo-dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Fizyka techniczna, biologia, biotechnologia i matematyka to główne obszary badań, które będą prowadzone w otwartym w maju 2013 r. Kompleksie Naukowo-Dydaktycznym Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

więcej

Zabytkowy Historyczny Kompleks Dworca Wrocław Główny

Zabytkowy Historyczny Kompleks Dworca Wrocław Główny 

Po ponad dwóch latach prac remontowych dworzec Wrocław Główny został udostępniony podróżnym w czerwcu 2012 r. Inwestycja o wartości prawie 362 mln zł otrzymała niemal 181 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki dotacji kompleksowo zmodernizowany obiekt łączy w sobie historyczną bryłę z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

więcej

Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap tworzenia Parku wydmowego w Helu

Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap tworzenia Parku wydmowego w Helu 

Zwiedzanie naturalnego siedliska wydmowego Helu jest możliwe już od jesieni 2011 roku. Projekt zakładał przywrócenie walorów krajobrazowych na zdegradowanym obszarze oraz ochronę rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Park wydmowy będzie także doskonałym miejscem edukacji na temat wybrzeża bałtyckiego.

więcej

Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)

Modernizacja linii kolejowej nr 8 

W ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) wybudowano dwutorową łącznicę o długości prawie 2 km, przebudowano przystanek Warszawa Służewiec oraz wykończono i wyposażono obiekt przeznaczony na podziemną stację na lotnisku. Dzięki unijnemu wsparciu powstało alternatywne połączenie dla transportu drogowego. Pociągi będą kursowały co kilkanaście minut.

więcej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej 

Sprawna i nowoczesna komunikacja publiczna w Gdańsku ułatwia codzienne życie mieszkańcom miast. Korzysta na tym także środowisko, bo mniejszy ruch samochodowy oznacza mniej spalin i zanieczyszczeń.

więcej

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej 

Wyposażone w nowoczesne multimedia audytorium Wydziału Mechaniki oraz Centrum Nanotechnologii A to nowe inwestycje Politechniki Gdańskiej, których budowę dofinansowano z funduszy Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej

Blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie

Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,255 MWe) opalany biomasą w ciepłowni Łążańska w Krośnie  

Inwestycja zrealizowana w Ciepłowni Łężańska zapewnia wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Do tej pory w elektrociepłowni wytwarzano ciepło poprzez spalanie węgla. Teraz dzięki inwestycji energia elektryczna i ciepło będą produkowane w jednym układzie technologicznym, czyli w tzw. kogeneracji.

więcej

Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego pogotowia ratunkowego 

Od sprawnej logistyki i wyposażenia w sprzęt zależy skuteczność ratowania życia ludzkiego. Modernizacja dziesięciu baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Stacji Obsługi Technicznej sprawi, że zespoły ratownicze jeszcze szybciej niż dotychczas będą w stanie po powrocie z misji być gotowe do kolejnych wezwań.

więcej
strona:123...3idź do: