Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Projekty w Programie Infrastruktura i Środowisko

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego 

Rozmaitość rzeźby terenu (jeziora i kotły polodowcowe, strome, kamieniste zbocza, torfowiska) oraz klimatyczna różnorodność powodują, że Karkonoski Park Narodowy nazywany jest "wyspą arktyczno-alpejskiej tundry" w centrum Europy. Na jego obszarze występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Trudno jednak znaleźć w Karkonoszach obszar pozostający poza wpływem człowieka. Wobec tego na obszarze Parku prowadzone są działania mające na celu ochronę najcenniejszych ekosystemów, poprawę stanu obszarów Natura 2000 oraz zabezpieczenie zasobów genowych zagrożonych gatunków fauny i flory.

więcej

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kompleks Naukowo-dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Fizyka techniczna, biologia, biotechnologia i matematyka to główne obszary badań, które będą prowadzone w otwartym w maju 2013 r. Kompleksie Naukowo-Dydaktycznym Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

więcej

Zabytkowy Historyczny Kompleks Dworca Wrocław Główny

Zabytkowy Historyczny Kompleks Dworca Wrocław Główny 

Po ponad dwóch latach prac remontowych dworzec Wrocław Główny został udostępniony podróżnym w czerwcu 2012 r. Inwestycja o wartości prawie 362 mln zł otrzymała niemal 181 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki dotacji kompleksowo zmodernizowany obiekt łączy w sobie historyczną bryłę z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

więcej

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej 

Wyposażone w nowoczesne multimedia audytorium Wydziału Mechaniki oraz Centrum Nanotechnologii A to nowe inwestycje Politechniki Gdańskiej, których budowę dofinansowano z funduszy Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej

Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego pogotowia ratunkowego 

Od sprawnej logistyki i wyposażenia w sprzęt zależy skuteczność ratowania życia ludzkiego. Modernizacja dziesięciu baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Stacji Obsługi Technicznej sprawi, że zespoły ratownicze jeszcze szybciej niż dotychczas będą w stanie po powrocie z misji być gotowe do kolejnych wezwań.

więcej

Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku

Budowa zakładu unieszkodliwiana odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku 

Dotychczas jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego było składowanie ich na wysypiskach. Wybudowany w ramach projektu zakład w okolicach Ełku ma jedną z najnowocześniejszych w Europie, w pełni zautomatyzowaną i wielofunkcyjną instalację do sortowania odpadów komunalnych. Dziennie jest tu przetwarzanych ok. 105 ton odpadów komunalnych zmieszanych, które dowożone są z terenu 12 gmin. Dogodna lokalizacja pozwala zminimalizować koszty transportu.

więcej

Budowa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna

Budowa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna 

Projekt terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu jest jedną z trzech inwestycji o najwyższej wartości dofinansowania w ramach sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest też przykładem wręcz modelowego przygotowania i wdrażania tak skomplikowanej inwestycji.

więcej
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska