Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)


Nazwa projektu:

Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Działanie:

VI.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

Beneficjent:

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

Wartość projektu: 

2,21 mld zł

Dofinansowanie UE:

1,7 mld zł


Modernizowana Trasa Armii Krajowej ma istotne znaczenie zarówno dla ruchu lokalnego, jak i tranzytowego. Droga przebiegająca przez Warszawę jest bowiem częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław ze wschodnią granicą państwa w Budzisku.

Nowe rozwiązania komunikacyjne podwyższą komfort jazdy podróżujących oraz usprawnią ruch na tej trasie – mówi Magdalena Jaworska, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przebudowę drogi podzielono na dwa etapy. W czerwcu 2012 r. przejezdny był odcinek o długości 7,1 km, na którym zbudowano pierwsze w Polsce ekrany akustyczne półtunelowe, zmniejszające hałas w rejonie wysokiej zabudowy mieszkaniowej. W ramach drugiego etapu prac (do końca 2015 r.) zmodernizowane zostanie 4,6 km drogi. Most Grota-Roweckiego będzie miał w każdą stronę po dwa pasy dla tranzytu i trzy dla ruchu lokalnego.

 

Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)

Wzdłuż trasy postawiono ekrany akustyczne: pionowe (wys. 4-8 m), z zagiętymi szczytami (wys. 5-8 m) i półtunelowe (wys. 9,72 m)

 

***

Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska