Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

20-05-2016
Zdjęcie przedstawia statek pożarniczy „Strażak-26”.

Pierwsza prezentacja statku pożarniczego

Przy Wałach Chrobrego w Szczecinie oficjalnie zaprezentowano najnowocześniejszy na całym Bałtyku statek pożarniczy. Holownik „Strażak-26” jest przeznaczony do akcji gaśniczych zarówno na torze wodnym, jak i w porcie i na nabrzeżu.

więcej
18-05-2016

Realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze Kultury zamknięta

Wszystkie wnioski o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013) zostały zatwierdzone. Tym samym zamknięta została realizacja POIiŚ 2007-2013 w sektorze Kultury.

więcej
18-05-2016

Realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze Energetyki zamknięta

Wszystkie wnioski o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach IX i X priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013) zostały zatwierdzone. Tym samym zamknięta została realizacja POIiŚ 2007-2013 w sektorze Energetyki.

więcej
18-05-2016

Realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze Transportu zamknięta

Wszystkie wnioski o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach VI, VII i VIII priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013)  zostały zatwierdzone. Tym samym zamknięta została realizacja POIiŚ 2007-2013 w sektorze Transportu.

więcej
18-05-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

16 maja 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.2).
więcej
11-05-2016

Realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze Zdrowia zamknięta

11 maja 2016 r. został zatwierdzony ostatni wniosek o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach XII priorytetu Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

więcej
06-05-2016

Realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze Szkolnictwa Wyższego zamknięta

Wszystkie wnioski o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach XIII osi priorytetowej zostały zatwierdzone.

więcej
28-04-2016
zdjęcie pokazuje terminal LNG

Terminal LNG w Świnoujściu z pozwoleniem na użytkowanie

Na Terminalu LNG w Świnoujściu zakończyły się kluczowe testy eksploatacyjne, a 27 kwietnia 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na użytkowanie dla Terminalu.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska