Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-12-2009

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty drogowe w ramach Programów: Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej

Fakty i mity procesu oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk – pod takim tytułem w terminie 14-15 grudnia 2009 r. odbyły się warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty drogowe w ramach Programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej.

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty drogowe w ramach Programów: Infrastruktura i Środowisko oraz RPW

Na zdjęciu od lewej: Marcin Gasiuk, przedstawiciel Komisji Europejskiej; Jarosław Orliński, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych (IZ POIiŚ) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
Robert Kietliński, Ekspert Jaspers.

 

Przedstawiciele Inicjatywy Jaspers, Komisji Europejskiej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapoznali beneficjentów m.in. z zasadami ocen środowiskowych, wymogami dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko, wariantowaniem w planowaniu realizacji inwestycji. Ponadto przedmiotem warsztatów były następujące zagadnienia:

  • konsultacja i udział społeczeństwa,
  • raporty i decyzje środowiskowe,
  • Natura 2000,
  • dyrektywa siedliskowa i ptasia,
  • wymogi wniosku o dofinansowanie.

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty drogowe w ramach Programów: Infrastruktura i Środowisko oraz RPW


 

Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska