Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-09-2010

Nabór ekspertów w obszarze zamówień publicznych w ramach Programów: Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych w ramach Programów: Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.

Zakres współpracy będzie obejmował m.in.

  • udział w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Innowacyjna Gospodarka,
  • udział w kontrolach projektów realizowanych w ramach ww. programów,
  • wydawanie opinii eksperckich w zakresie oceny i realizacji projektów.

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem Wniosek o wpis na listę ekspertów w obszarze zamówień publicznych – POIiŚ/POIG należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:


Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawaw terminie do 8 października 2010 r. Dla zachowania terminu decydujący jest moment dostarczenia wniosku do Kancelarii Ministerstwa Gospodarki. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje o naborze ekspertów dostępne są na stronie internetowej instytucji pośredniczącej – Ministerstwa Gospodarki 


Pobierz plik:

Zasady naboru ekspertów oraz wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami (388 KB) 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska