Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-07-2016

A4 już w całości przejezdna

20 lipca 2016 r. oddano do ruchu ponad 41-kilometrowy odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jarosław. Jest to ostatni odcinek autostrady A4 oddany do ruchu. Oznacza to, że najdłuższa w Polsce autostrada licząca 672 km jest przejezdna na całym przebiegu.

Droga zapewnia bezpośrednie połączenie autostradowe od zachodniej granicy Polski z Niemcami przez przejście graniczne w Jędrzychowicach do wschodniej granicy z Ukrainą przez przejście graniczne w Korczowej. Wartość kontraktu na wykonanie robót budowlanych wyniosła 719,5 mln PLN.

Umowę o dofinansowanie projektu "Budowa autostrady A4 Rzeszów – Korczowa na 88 km autostrady" podpisano 9 września 2011 r. Jest to jedna z ostatnich inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4,75 mld PLN, a wkład UE to 2,89 mld PLN.

*****

Całkowita alokacja Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wyniosła 125,43 mld PLN w części UE.
Ogółem zrealizowano 97 inwestycji drogowych, dla których dofinansowanie UE wyniosło ok. 48,63 mld PLN, co stanowi 38,8 proc. alokacji dla całego Programu.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska