Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-10-2014

Rząd przyjął Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Dokument Implementacyjny przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r. został skorygowany w wyniku uwzględnienia uwag Ministra Finansów. Poniżej publikujemy pełną wersję dokumentu opracowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i przyjętego uchwałą nr 201/2014 Rady Ministrów z dnia 13 października 2014 r.

Dokument Implementacyjny jest uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Transportu, przyjętej uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.

W dokumencie określono cele operacyjne w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i wodno-śródlądowego do realizacji w latach 2014-2020 z wykorzystaniem środków unijnych. Na podstawie tych celów wyznaczono kryteria wyboru projektów do przygotowania rankingu priorytetowych inwestycji, które przyczynią się do poprawy krajowej i międzynarodowej dostępności transportowej Polski. Tym samym dokument jest kompleksowym planem strategicznych inwestycji transportowych, wymaganym przez Komisję Europejską w zakresie spełnienia przez Polskę warunku ex-ante ustanowionego w perspektywie 2014-2020 dla otrzymania pomocy finansowej UE na realizację projektów wspierających rozwój transportu i infrastruktury transportowej.

Pobierz plik:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska