Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-07-2015

Kolejne elementy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa gotowe

Do użytku oddano linię energetyczną Miłosna – Siedlce Ujrzanów oraz stację Siedlce Ujrzanów. Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia związanego z budową połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, które przyczyni się do utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. Na sześć projektów dotyczących budowy połączenia po stronie polskiej, przeznaczono ok. 868 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Linia 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, przebiega przez 12 gmin województwa mazowieckiego: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów, Grębków, Jakubów, Kałuszyn, Skórzec, Wiśniew, Zbuczyn, Kotuń oraz Siedlce. Długość nowopowstałego odcinka wynosi ok. 89 km. Linia łączy stację elektroenergetyczną 400/110 kV Siedlce Ujrzanów ze stacją Miłosna. Zwiększy pewność zasilania aglomeracji warszawskiej i sieci dystrybucyjnej 110 kV w rejonie Siedlec. Wpłynie także na wzrost bezpieczeństwa pracy tej sieci.

Źródło: Beneficjent

Stacja elektroenergetyczna (SE) 400/110 kV Siedlce Ujrzanów jest jedynym obiektem w regionie siedleckim, który umożliwia transformację napięcia z 400 kV na 110 kV. Tym samym będzie jednym z głównych punktów zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV w energię elektryczną zarówno dla aglomeracji siedleckiej jak i dla północnowschodnich rejonów woj. mazowieckiego i południowej części woj. podlaskiego. Stacja jest przystosowana do wprowadzenia w przyszłości nowych linii, koniecznych do rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie.

 

***

Współfinansowane z PO IiŚ projekty stanowią integralny element Rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego i są niezbędne do połączenia polskiego systemu przesyłowego z litewskim. Są nimi inwestycje:

• Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew,
• Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II),
• Budowa stacji Ołtarzew,
• Budowa linii Miłosna Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów,
• Budowa linii Ełk Bis - Granica RP,
• Budowa stacji Stanisławów.

Sieć linii i stacji, która obejmie blisko jedną czwartą kraju, umożliwi wysyłanie energii elektrycznej z południa na północ. Zwiększy się także bezpieczeństwo zasilania północno-wschodniej części Polski, poprawie ulegnie funkcjonowanie sieci rozdzielczej i dostawy energii do odbiorców indywidualnych. Uzupełnienie brakujących dostaw mocy zagwarantuje utrzymanie stałego poziomu napięcia oraz pozwoli sprostać obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu rynku, szczególnie w okresach szczytowego poboru.

Dotychczas zrealizowano następujące zadania:

• Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew – otwarcie kwiecień 2014 r.,
• Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Łomża –otwarcie kwiecień 2015 r.,
• Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Narew - otwarcie kwiecień 2015 r.,
• Budowa linii 400 kV Narew –Ostrołęka - otwarcie kwiecień 2015 r.,
• Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV – przekazanie do eksploatacji 15 lipca 2015 r.,
• Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce –otwarcie 16 lipca 2015 r.,
• Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów - otwarcie 16 lipca 2015 r.
Realizacja pozostałych zadań, tj: Budowa stacji Ełk Bis, Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża, Budowa stacji 400/110 kV Stanisławów, Budowa linii 400 kV Ełk - Granica RP (kierunek Alytus), zakończy się w bieżącym roku. Ich oddanie do użytku nastąpi pod koniec III kwartału 2015 r.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska