Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-04-2015

Kolejne elementy projektu mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa gotowe

24 kwietnia 2015 roku na terenie stacji elektroenergetycznej Łomża położonej we wsi Stare Modzele, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji linii 400 kV Narew – Ostrołęka oraz całkowicie nowej stacji Łomża, w której udział wzięli m.in. pani Dorota Kalina Zaliwska – reprezentująca Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej; przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Nafty i Gazu oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Napowietrzna linia 400 kV Narew–Łomża–Ostrołęka, przebiega przez teren 2 województw (mazowieckiego i podlaskiego), 5  powiatów i 14 gmin, a jej długość wynosi ok. 118 km. Linia ta łączy rozbudowaną stację elektroenergetyczną 400/110 kV Narew, zlokalizowaną w powiecie białostockim (w województwie podlaskim) i stację elektroenergetyczną  Ostrołęka, zlokalizowaną na ternie miasta Ostrołęka (w województwie mazowieckim).

Stacja elektroenergetyczna (SE) 400 kV Łomża to kolejny po stacji Ołtarzew obiekt, który został uruchomiony w ramach Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na zdjęciu stacja elektroenergetyczna Łomża - transformatory, linie wysokiego napięcia

Źródło: Beneficjent


Zostały do niej wprowadzone 2 napowietrzne linie przesyłowe:

  • jednotorowa linia 400 kV ze stacji Narew,
  • dwutorowa linia 400 kV ze stacji Ostrołęka.

W najbliższych miesiącach zostanie również wprowadzona dwutorowa linia 400 kV ze stacji Ełk-Bis.

Stacja w Łomży nie wymaga stałej obsługi ruchowej. Jest zdalnie sterowana i nadzorowana z krajowych oraz regionalnych ośrodków dyspozytorskich i centrów nadzoru w Warszawie.

SE Łomża, wraz z wprowadzonymi do niej liniami przesyłowymi, pozwala na przesył energii elektrycznej na zachód, w kierunku Ostrołęki, na wschód w kierunku Białegostoku, a w bliskiej przyszłości na północ w kierunku Ełku.

Na zdjęciu stacja elektroenergetyczna Łomża, transformatory, linie wysokiego napięcia

Źródło: Beneficjent

***

Połączenie Polska-Litwa

Inwestycje te są częścią przedsięwzięcia związanego z budową połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, które przyczyni się do utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. Na połączenie elektroenergetyczne pomiędzy Polską i Litwą składają się:

  • Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew,
  • Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II),
  • Budowa stacji Ołtarzew,
  • Budowa linii Miłosna Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów,
  • Budowa linii Ełk Bis - Granica RP,
  • Budowa stacji Stanisławów.

Na sześć projektów dotyczących budowy połączenia po stronie polskiej, przeznaczono ok. 868 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).

Zakończenie realizacji wszystkich projektów przewidziano w bieżącym roku.

Współfinansowane z POIiŚ projekty stanowią integralny element Rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego. Sieć linii i stacji, która obejmie blisko jedną czwartą kraju, umożliwi wysyłanie energii elektrycznej z południa na północ. Zwiększy się także bezpieczeństwo zasilania północno-wschodniej części Polski, poprawie ulegnie funkcjonowanie sieci rozdzielczej i dostawy energii do odbiorców indywidualnych.

Uzupełnienie brakujących dostaw mocy zagwarantuje utrzymanie stałego poziomu napięcia oraz pozwoli sprostać obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu rynku, szczególnie w okresach szczytowego poboru.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska