Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-12-2011

Konferencja: „Dekada zmian: klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo”

- Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody to obszar szczególnego zainteresowania całej Europy. W Polsce na „zielone” projekty przeznaczone są znaczne sumy z Funduszy Europejskich, około 9 mld euro,  m.in. z programów Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej oraz programów regionalnych – powiedział Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w MRR podczas konferencji „Dekada zmian”, która odbyła się 14 grudnia 2011 r. w Krakowie.

Inicjatorem debaty była Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie, Ambasady Niemiec w Warszawie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, instytutów ekologicznych z Polski i Niemiec, uczelni wyższych oraz przedstawiciele firm z  branży energii.

Konferencja odbyła się w hotelu Radisson w Krakowie, źródło zdjęcia: AHK

Rozmawiano m.in. o międzynarodowej i polskiej polityce energetycznej, doświadczeniach z realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w Polsce, ekologii i wpływie zmian klimatu na miasta i regiony.

Michał Ziętara z MRR wziął udział w dyskusji na temat programów wsparcia finansowego w dziedzinie ochrony środowiska, źródło zdjęcia: AHK

- W nowym okresie programowania UE ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu będą jednymi z najważniejszych celów strategicznych polityki spójności oraz krajowej polityki rozwoju. Potwierdzają to polskie i unijne dokumenty, m.in. Europa 2020 – podkreślił Michał Ziętara z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).

Prelegenci konferencji, źródło zdjęcia: AHK


Pierwsza edycja konferencji, o tym samym tytule, odbyła się w październiku 2011 r. w Katowicach.

Więcej informacji na stronie AHK - Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Odsyłacz

 

 
 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska