Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-11-2014

Konferencja "Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki. Doświadczenie z realizacji POIiŚ 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020"

28 listopada 2014 r. Ministerstwo Gospodarki organizuje międzynarodową konferencję naukową pn. „Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki. Doświadczenie z realizacji POIiŚ 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020.”

Konferencja jest organizowana wspólnie z Szkołą Główną Handlową w Warszawie i poświęcona będzie zagadnieniom finansowania inwestycji w obszarze energetyki. Podczas spotkania przedstawione będą także międzynarodowe doświadczenia we wdrażaniu projektów z tego zakresu.

Zaproszeni do udziału są przedstawiciele środowiska naukowego, akademickiego oraz beneficjenci z sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W konferencji wezmą udział także przedstawiciele Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska