Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-09-2013

Konferencja na temat zmów przetargowych

24-25 września 2013 r. w Łodzi odbyła się konferencja pn. Zapobieganie, wykrywanie oraz postępowanie z podejrzeniami zmów przetargowych przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej z uwzględnieniem doświadczeń Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko.

Podczas dwudniowej konferencji przedstawiono zagadnienia dotyczące identyfikowania i wykrywania zmów przetargowych przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. W trakcie spotkania sporo czasu poświęcono także na omówienie doświadczeń i sposobów postępowania z podejrzeniami o nieuczciwe praktyki.

Uczestnicy konferencji 
Uczestnicy konferencji

Oprócz przedstawicieli Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko zaangażowanej we wdrażanie Funduszy Europejskich, w konferencji wzięli udział pracownicy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Zamówień Publicznych.


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska