Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


01-10-2013

Trwa rejestracja zgłoszeń na konferencję podsumowującą konsultacje społeczne Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać się do udziału w konferencji podsumowującej konsultacje projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która odbędzie się 4 października 2013 r. w Krakowie.

Do udziału w spotkaniu podsumowującym konsultacje społeczne Programu, które były prowadzone od 26 sierpnia do 25 września 2013 r., zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja oraz harmonogram spotkania dostępne są zakładce Rejestracja na stronie internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie dedykowane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu POIiŚ 2014-2020 odbędzie się 21 października 2013 r. w Łodzi. Wkrótce rozpocznie się rejestracja zgłoszeń.