Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego inwestycjom z zakresu energetyki i środowiska


19-10-2012

Konferencja sektorów środowiska i energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko

11-12 października 2012 r. w Poznaniu odbyła się konferencja dla przedstawicieli sektorów środowiska i energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko pn. „Środowisko i Energetyka – od odpadów do energii”. 

To, że mamy tak dobry poziom kontraktacji środków w sektorach środowiska i energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko, zawdzięczamy dużemu zaangażowaniu beneficjentów i instytucji realizujących projekty z Programu Infrastruktura i Środowisko – powiedział podczas powitania uczestników konferencji Jarosław Orliński, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Konferencja poświęcona była tematyce dotyczącej sposobów zagospodarowania odpadów w gminie i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rozwoju nowoczesnej energetyki. Przedstawiciele samorządów, którzy uczestniczyli w konferencji, mogli skorzystać z wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrożenia i utrzymania kompleksowego systemu gospodarki odpadami na przykładach polskich i szwedzkich gmin. Zainteresowaniem cieszyły się również prezentacje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz wsparcia sektorów środowiska i energetyki środkami pozaunijnymi.

Konferencja sektorów środowiska i energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko


Dwudniowa konferencja skierowana była w szczególności do przedstawicieli miast na prawach powiatów i samorządów województw, a także instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko, Komisji Europejskiej, beneficjentów oraz ekspertów ze środowiska naukowego.

Konferencja w Poznaniu była już drugim tego typu spotkaniem w tym roku. Poprzednia konferencja dotyczyła sektorów społecznych i odbyła się na początku września 2012 r. Przejdź do relacji z konferencji sektorów społecznych

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska