Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-10-2014

Krajowy Dzień Informacyjny „Łącząc Europę”

22 października 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizowało konferencję pn. Krajowy Dzień Informacyjny „Łącząc Europę” (CEF) 2014. Głównym celem spotkania było przedstawienie procedury, ogłoszonego 11 września br., naboru wniosków o dofinansowanie projektów transportowych.

Nabór dotyczy inwestycji, które mogłyby otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Spójności przeniesionych do CEF (Connecting Europe Facility – instrument „Łącząc Europę”) w ramach tzw. „koperty narodowej”.

W trakcie Dnia Informacyjnego odbyły się m.in. panele z wystąpieniami przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA).

Tematyka poruszana na spotkaniu koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

  • ogólne założenia i priorytety naboru wniosków o dofinansowanie w 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności przeniesionych do CEF w ramach tzw. „koperty narodowej”;
  • ogólne założenia dla wsparcia inwestycji w węzłach sieci TEN-T oraz inwestycji dotyczących  Inteligentnych Systemów Transportowych (tzw. ITS );
  • procedury naboru, zasady i kryteria oceny wniosków, właściwe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Podczas konferencji przedstawiono również harmonogram, wstępną procedurę naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w Polsce, przed przekazaniem ich do Agencji INEA.

Zdjęcia sali konferencyjnej

Więcej informacji o naborze na stronie Agencji INEA Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska