Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-09-2015

Modernizacja szkoły muzycznej w Elblągu

 

 

Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny w zmodernizowanym budynku szkoły. 1 września 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie projektu pn. Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 9,35 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przedsięwzięcie objęło rozbudowę istniejącego budynku o nowe skrzydło i stworzenie w nim małej sali kameralnej dla 100 widzów, pomieszczenia reżyserii dźwięku oraz nowych wygłuszonych sal do ćwiczeń muzycznych. Dodatkowo w istniejącym już budynku głównym, wyremontowano salę koncertową dla 270 słuchaczy oraz stworzono w pełni funkcjonalne zaplecze. Projekt obejmował również termomodernizację szkoły, zagospodarowanie terenu oraz zakup instrumentów muzycznych.

W nowym skrzydle stworzono małą salę kameralną dla 100 widzów

Źródło: MKiDN, Autor: Piotr Krajewski

Dzięki realizacji inwestycji w elbląskiej szkole poprawią się warunki kształcenia w zakresie edukacji muzycznej. Teraz zarówno uczniowie, jak i kadra nauczycielska ma profesjonalne i komfortowe warunki do nauki i nauczania.

Modernizacja sali koncertowej pozwoli także na organizację wielu nowych wydarzeń kulturalnych

Źródło: MKiDN, Autor: Piotr Krajewski

Modernizacja sali koncertowej pozwoli także na organizację wielu nowych wydarzeń kulturalnych, konkursów, koncertów oraz innych wydarzeń muzycznych na wysokim poziomie artystycznym.

***

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, to placówka oświatowa z ponad 60-letnią tradycją w kształceniu muzycznym. W swojej historii wykształciła kilka pokoleń zawodowych muzyków. Wielu absolwentów kontynuowało i kontynuuje dalszą edukację artystyczną na uczelniach muzycznych i odnosi  sukcesy.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska