Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


23-09-2015

Nowa farma wiatrowa dofinansowana ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 gotowa

Beneficjent - PGE Polska Grupa Energetyczna zakończył realizację inwestycji w segmencie odnawialnych źródeł energii - farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW. Projekt pn. Budowa Farmy Wiatrowej Karwice oficjalnie otwarto 22 września 2015 roku.

Realizacja inwestycji kosztowała 289 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych sięgnęło 38 mln zł. Projekt zlokalizowany jest w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim. Farma wiatrowa Karwice składa z 16 siłowni o mocy nominalnej 2,5 MW każda. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie co najmniej 121 tys. MWh brutto, co pozwoli uniknąć emisji 100 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.

na zdjęciu wiatraki w lotu ptaka

Źródło: Beneficjent

Częścią farmy wiatrowej Karwice jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wraz z przyłączem do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energa Operator, a także sieć średniego napięcia i sieć światłowodowa. Cały obszar farmy wiatrowej obejmuje powierzchnię blisko 1,5 tys. ha z ponad 10 kilometrami dróg dojazdowych.

Inwestycja jest tzw. dużym projektem, czyli przedsięwzięciem którego wartość całkowita przekracza 50 mln euro. Udzielenie dofinansowania wymaga uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Farma Wiatrowa Karwice uzyskała decyzję KE potwierdzającą udzielenie projektowi dofinansowania z Funduszu Spójności w dniu 16 marca 2015 r.

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.